Domeinnamen

Een domeinnaam, wat houdt dat in?

Algemene uitleg over een domeinnaam:

Een domeinnaam is een uniek adres dat wordt gegeven aan een website, server of computer.

Met een domeinnaam creëert u of uw firma een uniek gezicht op het wereldwijde internet.

Als u een domeinnaam wenst voor uw bedrijf, kan u bijvoorbeeld uwbedrijf.be registreren, daarmee kan uw firma www.uwbedrijf.be gebruiken als website adres. U kan dan ook e-mailadressen aanmaken van die domeinnaam, in de vorm van info@uwbedrijf.be.

Een domeinnaam bestaat uit drie delen:
- www = world wide web
- uwbedrijf = de naam die u verkiest (domeinnaam)
- .be = een extensie, ook bekend als Tld (top level domain)

 

De schrijfwijze van een domeinnaam:

De schrijfwijze van een domeinnaam is vrij te kiezen, alleen mag een domeinnaam niet met streepjes beginnen of eindigen. Het is sowieso beter om geen speciale tekens te gebruiken in uw domeinnaam zodat zoekmachines zoals Google en Bing deze makkelijker kunnen inlezen en registreren.

 

De levensduur van een domeinnaam:

U kan een domeinnaam behouden zolang u wilt, zolang u elk jaar uw registratie maar hernieuwt. Er staat geen tijdslimiet op een domeinnaam. Een domeinnaam kan echter niet als gekocht of als uw eigendom beschouwd worden, u heeft enkel het gebruikersrecht hierop!

 

Het aantal domeinnamen dat u kan registreren:

U kan zoveel domeinnamen hebben als u zelf wilt. Elke domeinnaam kan u verwijzen naar een andere website, het is zoals u het zelf wilt. Bedrijven registreren meestal verschillende domeinnamen die te maken hebben met hun bedrijf, om daarna de url\'s te laten linken naar de hoofdwebsite. Dit is ook gekend als een domein alias.

 

Mijn domeinnaam staat in quarantaine, hoe komt dit?

Als een domeinnaam in quarantaine staat, kan dit verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak is dat de factuur ofwel te laat, ofwel helemaal niet betaald werd, en men op de einddatum van uw domeinnaam deze niet heeft kunnen verlengen.

 

Daardoor gaat een domeinnaam in quarantaine. Dat wil zeggen dat uw domeinnaam niet meer actief is, maar nog steeds op uw naam staat gedurende een 40-tal dagen, zodat u nog de tijd heeft om alles in orde te maken.

Na die periode komt deze weer vrij om geregistreerd te worden, ook door derden.

 

Een domeinnaam die in quarantaine staat kan niet gratis gereactiveerd worden, daar de registry's hier een vergoeding om vragen.

Welke kosten hieraan verbonden zijn kan u best aan uw provider vragen via  facturatie@webcreating.be. Deze dienst kan in eerste instantie nakijken waarom uw domeinnaam niet meer online staat en u inlichten over de reactivatiekost, daar er per extensie verschillende prijzen gehanteerd worden. Om quarantaine te voorkomen, dient u uw factuur tijdig betalen, zodat uw provider uw domeinnaam kan verlengen op de vervaldag. Het bedrag dient voor de 14de dag na ontvangst van de factuur op onze rekening geregistreerd te staan. Omdat betalingen 1 tot 4 dagen onderweg kunnen zijn, is het het veiligste dat u zeker ten laatste de 10de dag uw betaling gedaan heeft.

Wat is een domein lock?

Een domein lock is een extra beveiliging tegen het (ongewenst) wegverhuizen van een domeinnaam. Voor de meeste extensies is het mogelijk de domeinnaam te locken, maar niet voor alle. Webcreating zal standaard de domeinnamen van zijn klanten locken.

Mijn gekozen domeinnaam is niet meer beschikbaar, wat nu ?

ls uw gekozen domeinnaam niet meer beschikbaar staat, wil dat zeggen dat de domeinnaam eigendom van iemand anders is, die de domeinnaam al eerder registreerde. Indien u echt die domeinnaam alleen maar wil, kan u de eigenaar hiervan contacteren om uit te zoeken of de domeinnaam misschien te koop is, of u kan wachten tot de registratie ervan vervalt!

U kunt natuurlijk ook altijd een andere naam en/of extensie kiezen.

Ik heb mijn domeinnaam niet meer nodig, wat moet ik doen ?

Zoals bij iedere provider dient u uw domeinnaam een maand voor de vervaldag naar ons toe op te zeggen. Zodoende kunnen wij dan uw domeinnaam schrappen in uw account en ontvangt u hier geen facturen meer van. Je kan een dienst opzeggen, via de post, fax, aangetekend schrijven, of door de registratieherinnering te beantwoorden.

De registratieherinnering komt een maand voor de vervaldag van uw betreffende diensten. Hierin staat duidelijk vermeld, welke diensten er komen te vervallen. U kan daarop antwoorden dat u de dienst niet langer meer wenst te behouden!

Wat is een domeinpointer?

Via DirectAdmin heeft u de optie om een "domain pointer" toe te voegen. Voor veel klanten is niet duidelijk wat een domainpointer exact is.


Voorbeeld: u heeft uw website www.mijnbedrijf.nl. Nu wilt u dat uw website ook bereikbaar is via www.mijnbedrijf.com. U kunt dit laatste domein dan als domain pointer opgeven bij www.mijnbedrijf.nl. De domeinen zijn dan qua gebruik identiek. info@mijnbedrijf.nl is dan ook bereikbaar als info@mijnbedrijf.com en www.mijnbedrijf.nl/informatie is gelijk aan www.mijnbedrijf.com/informatie.

Wat zijn domein extensies ?

Een extensie is het deel van de domeinnaam die achter de 'punt' komt. vb: webcreating.be heeft als extensie '.be', dit worden ook wel eens tld's (Top Level Domeinnen) genoemd.

In die tld's heb je nog eens verschillende soorten. 

- TLD (Top Level Domein)

- GTLD (Generieke Top Level Domeinen)

- CCTLD (Country Code Top Level Domeinen)

De Generieke extensies zijn tld's die niet gebonden zijn aan een bepaald land, maar meestal de commerciële weg kiezen.

De bekendste van deze GTLD's is uiteraard de .com

De Country code extensies zijn tld's die wel gebonden zijn aan een bepaald land, denk maar aan .be, .nl, .uk, .es, .fr, ...

Registreer uw domeinnaam

Voordat u een domeinnaam of hosting bestelt, controleer eerst de beschikbaarheid!

Voordat u een domeinnaam kunt registreren, moet u controleren of deze nog vrij is.
Maak daarom gebruik van onze handige zoekmachine om te zien of uw gewenste domeinnaam nog vrij is.

De domeinnaam van uw website is uiterst belangrijk. Hij is als het ware het 'visitekaartje' van uw website. Een surfer die uw domeinnaam ingeeft op het web, is op dat moment een potentiële klant en kan een bestelling plaatsen. Het is belangrijk om goed na te denken over de domeinnaam die u verkiest want een herkenbaar internetadres lokt meer bezoekers.

Webcreating biedt alle mogelijke topleveldomeinen aan tegen de voordeligste prijzen (.be, .eu, .com, .org, etc.). Bekijk onze volledige prijslijst.

WWW.